Кучин Василь Дмитрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кучин Василь Дмитрович

КУ́ЧИН Василь Дмитрович (01. 01. 1930, м. Рубцовськ, нині Алтай. краю, РФ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1972), проф. (1973). Закін. Томський політех. ін-т (РФ, 1952). Очолював лаб. ядер. реакцій на малих енергіях НДІ ядер. фізики (м. Томськ, 1952–60), каф. фізики Запоріз. маш.-буд. (1960–76) та Ставроп. політех. (РФ, 1976–78) ін-тів; від 1978 – у Нац. ун-ті біоресурсів і природокористування України (Київ): зав., від 1994 – проф. каф. фізики. Розробив критерії втрати електрич. міцності діелектриками, квант. механізм фотосинтезу; запропонував теорію електрофіз. методів оброблення матеріалів; довів вагомість впливу магніт. поля на флору й фауну. Керував дослідж., за результатами яких вирощено рослини в умовах космосу.

Пр.: Зависимость электрической прочности ионных кристаллов от тем­пературы // Докл. АН СССР. 1957. Т. 114; Определение электроэрозионной ус­той­чивости твердых тел // Элек­трон. обработка материалов. 1969. № 4; Механизм восприятия запахов // Там само. 1976. № 6; Квантовая природа фотосинтеза в растительном мире Земли // Енергетика і автоматика. 2010. № 2; Катастрофические последствия миграции магнитных полюсов Земли // Там само. № 3.

Л. М. Мацейко

Статтю оновлено: 2016