Корпачев Вадим Валерійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Корпачев Вадим Валерійович


Корпачев Вадим Валерійович

КО́РПАЧЕВ Вадим Валерійович (01. 02. 1945, Київ) – лікар-ендокринолог, фармаколог. Д-р мед. н. (1992), проф. (2008). Засл. діяч н. і т. України (2005). Закін. Ки­їв. мед. ін-т (1968). Відтоді працює в Ін-ті ендокринології та обміну речовин НАМНУ (Київ): від 1988 – зав. відділу клін. фар­­макології та фармакотерапії ендокрин. захворювань. Наук. дослідж. із клін. фармакології ен­­докрин. захворювань. Вивчає механізм дії ендокрин. препаратів, механізм інсулінорезистентності, вплив статевих гормонів на розвиток і перебіг цукр. діабету 2-го типу. Обґрунтував фармакол. властивості біологіч­­но актив. речовин тварин. походження, значення гуморал. чинників селезінки в процесах адаптації організму.

Пр.: Препараты селезенки в лечении заболеваний. К., 1983; Целебная фауна. Москва, 1989; Современные гор­­мональные средства. К., 1994 (спів­авт.); Фармакологические пробы в эн­­докринологии. К., 2000 (спів­авт.); Фун­­даментальные основы гомеопатической фармакотерапии. К., 2005; Плацебо и «эффект плацебо». К., 2010.

Статтю оновлено: 2014