Кучук-Яценко Сергiй Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кучук-Яценко Сергiй Іванович

КУЧУ́К-ЯЦЕ́НКО Сергiй Іванович (02. 08. 1930, Житомир) – фахівець у галузi електрозварювання. Д-р тех. н. (1972), проф. (1982), акад. НАНУ (1988). Засл. діяч н. і т. України (1998). Ленін. премія (1966), Держ. премія УРСР (1976), СРСР (1986) у галузі н. і т., премія ім. Є. Патона НАНУ (2000). Орден князя Ярослава Мудрого 5-го (2004) та 4-го (2011) ступ. Держ. нагороди СРСР. Закiн. Київ. полiтех. iн-т (1953). Відтоді працює в Iн-тi електрозварювання НАНУ (Київ): 1968–78 – зав. лаб., від 1978 – зав. вiддiлу зварювання тиском, водночас від 1985 – заст. дир. з наук. роботи. Досліджує фіз.-металург. процеси при зварюванні різних матеріалів у твердій фазі; взаємодії рідкого та газового станів і вплив електродинаміч. сил на утворення зв’язків між контактуючими поверхнями; процеси нагрівання та руйнування контактів при високих концентраціях енергії. Створив теор. основи багатофактор. регулювання, визначив алгоритми автомат. керування параметру про­цесу контакт. плавлення. Роз­робляє технології та устаткування для зварювання залізнич. рейок; трубопроводів різноманіт. призначення; вузлів аерокосм. і авіац. техніки зі сплавів алюмінію, титану та різнорід. ма­теріалів.

Пр.: Оборудование для контактной сварки рельсов и его эксплуатация. К., 1974; Контактная стыковая сварка оплавлением. К., 1992; Контактная свар­ка рельсов повышенной прочности // АС. 1993. № 3 (спів­авт.); Исследование особенностей массопереноса при сварке в твердой фазе // Там само. 1996. № 12 (спів­авт.); Состояние и пер­спективы совершенствования контакт­ной стыковой сварки оплавлением // Там само. 1999. № 12 (спів­авт.); Влияние наследственной структуры низко­легированных и углеродистых сталей на их свариваемость в твердой фазе // Актуал. пробл. современ. материаловедения: Сб. науч. тр. Москва, 2008. Т. 1; Автоматическая подводная контактная стыковая сварка труб при ремонте стояков морских трубопроводов // Сварка и диагностика. 2009. № 5 (спів­авт.).

О. М. Корнієнко

Стаття оновлена: 2016