Кучурганська рівнина - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кучурганська рівнина

КУЧУРГАНСЬКА РІВНИ́НА – хвиляста ерозійно-денудацій­на рівнина в басейні річки Кучурган (притока Дністра, Одесь­ка область). Пл. понад 2 тис. км2. Абсолютна вис. від 220 м на Пн. до 120–140 м на Пд. Відповідає рівню Х (пліоцен.) тераси Дністра, виділеному Л. Лунгерсгаузеном. Складена давньоалювіал. відкладами потуж. 15–20 м, які перекриті червоно-бурими глинами та лесами. Густота еро­зійно-гідрогр. розчленування по­верхні 1,2–8,0 км/км2. Субмери­діанал. долина р. Кучурган глибоко врізана в рівнину (бл. 100 м), з широкою заплавою і двома над­заплав. терасами. Річка з притоками утворює густу (1,0–1,2 км/км2) гідрогр. мережу пірчастого рисунка. Схили долин еродовані, з ярами та зсувами, на урвистих схилах глибоких ярів та їх вершинах зустрічають­ся «карнизи» із гравелистого пісковику. У пн. лісостеп. частині рівнини – чорноземи типові глибокі середньо- і малогумусні, є ділянки із дуба скельного, клена, ясена, береста; у серед. і пд. степових частинах – чорноземи звичайні середньоглибокі пересічно малогумусні, зустрічаються острівки байрач. дібров. Розораність с.-г. угідь сягає бл. 88 %. У межах рівнини – ландшафтні заказники місц. значення Фрасине (Великомихай­лів. р-н; 421 га; від 1980) і Шеп­тереди (Фрунзів. р-н; 1016 га; від 1978).

Літ.: Лунгерсгаузен Л. Плиоценовая гидрография юга Украины // Докл. АН СССР. 1938. Т. 19, № 4; Природа Одесской области. Ресурсы, их рациональное использование и охрана. К.; О., 1979.

Ю. О. Амброз, Я. М. Біланчин

Стаття оновлена: 2016