Кушакевич Сергій Юхимович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кушакевич Сергій Юхимович

КУШАКЕ́ВИЧ Сергій Юхимович (20. 08(01. 09). 1878, м. Ніжин, нині Черніг. обл. – 10. 01. 1920, м. Стамбул, Туреч­чина) – зоолог. Д-р зоології (1912). Навч. у Моск. ун-ті (1896), звідки був відрахов. за участь у студент. демонстрації. Закін. Новорос. ун-т в Одесі (1902), де залиш. для підготовки до профе­сор. звання. 1906–10 перебував у наук. відрядженні за кордоном. Від 1911 – в Ун-ті св. Володимира у Києві: від 1915 – екстраординар., від 1916 – ординар. проф., від 1917 – зав. каф. зоо­логії безхребетних, 1917–18 – вчений секр. фіз.-мат. ф-ту, 1917 – співзасн. Крим. філії Ун-ту (нині Таврій. ун-т). 1919 очолював Дніпров. біол. станцію. Того ж року переїхав до Туреччини. Один із перших в Україні представників експерим. напряму в зоології. Вивчав онтогенез, спер­матогенез тварин. Виділив нову стадію у розвитку колоніал. джгу­тикових Volvox – вивертання кулястої колонії. Пр.: История развития половых желез у Rana esculenta. С.-Пе­тербург, 1910; Попытки цитологического обоснования законов наследственности // Природа. 1914, окт.; К познанию истории развития Volvox // Изв. УАН. 1923. Т. 1, № 1.

Літ.: Бородин И. П. Предсмертное и бессмертное открытие С. Е. Кушакевича // Журн. Рос. ботан. об-ва. 1924. Т. 9; Мазурмович Б. Н. О жизни и деятельности С. Е. Кушакевича (1878–1920) // ВЗ. 1970. № 6; Волков В. А., Куликова М. В. Российская профессура. ХVIII – начало ХХ вв. Биологические и медико-биологические науки: Биогр. слов. С.-Пе­тербург, 2003.

Д. М. Голда

Статтю оновлено: 2016