Кушніренко Анатолій Никанорович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кушніренко Анатолій Никанорович

КУШНІРЕ́НКО Анатолій Никанорович (12. 09. 1921, Київ – 24 (за ін. даними – 29). 09. 2001, там само) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1993), проф. (1991). Закін. Молотов. ун-т (нині м. Перм, РФ, 1949). Працював 1956–60 у Київ. ун-ті; 1963–82 – в Ін-ті проблем матеріалознавства АН УРСР (Київ); 1983–86 – у Кіровогр. пед. ін-ті; 1987–90 – у Київ. політех. ін-ті; 1990–96 – проф. Технол. ун-ту Поділля (Хмельницький), 1996–2000 – Уман. пед. ун-ту. Осн. напрями наук. дослідж.: теорія елементар. частинок і квант. тео­рія твердого тіла. Розробив нові методи розрахунку мех. і термомех. параметрів твердих тіл.

Пр.: Электродинамика: Учеб. пособ. К., 1961; Введение в квантовую теорию поля: Учеб. пособ. Москва, 1972; 1983; Калибровочные поля и единая теория взаимодействий элемен­тарных частиц. К., 1989.

В. М. Зайченко, Ю. М. Краснобокий

Стаття оновлена: 2016