Кушпель Олександр Костянтинович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кушпель Олександр Костянтинович


Кушпель Олександр  Костянтинович

КУШПЕ́ЛЬ Олександр Костянтинович (19. 06. 1958, м. Краматорськ, нині Донец. обл.) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1992). Міжнар. премія ім. М. Кравчука (1992). Закін. Київ. політех. ін-т (1981). Працював 1984–99 в Ін-ті математики НАНУ (Київ): від 1993 – пров. н. с. Від 2005 – проф. Ін-ту математики, статистики і ком­п’ютер. наук Кампінас. ун-ту (Бразилія). Наук. дослідж. присвяч. питанням теорії функцій і теорії наближень.

Пр.: Точные оценки поперечников классов сверток // Изв. АН СССР. Сер. матем. 1988. Т. 52, № 6; On the asymp­totically optimal rate of approximation of multiplier operators from Lp into Lq // Constructive Approximation. 1998. Vol. 14, № 2 (спів­авт.); Optimal approximation on Sd // J. Complexity. 2000. Vol. 16, № 2; On the problem of optimal recon­struction // J. Fourier Analysis and Appli­cations. 2007. Vol. 13, № 4 (спів­авт.); Estimates of n-widths of Besov classes on two-point homogeneous manifolds // Ma­thematische Nachrichten. 2009. Vol. 282, № 5 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016