Кушхов Хасбі Білялович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кушхов Хасбі Білялович

КУ́ШХОВ Хасбі Білялович (08. 05. 1953, с. Аргудан, нині Кабардино-Балкарія, РФ) – електрохімік. Д-р хім. н. (1991), проф. (1998). Засл. діяч н. Кабардино-Балкар. Респ. (2003). Закін. Кабардино-Балкар. ун-т (м. Нальчик, 1975). Працював 1975–92 у відділі високотемператур. електрохім. синтезу Ін-ту заг. та неорган. хімії АНУ (Київ); від 1992 – проф., від 1999 – зав. каф. неорган. та фіз. хімії Кабардино-Балкар. ун-ту, водночас від 2003 – зав. Центру колектив. користування «Рентґенів. діагностика матеріалів». Розробляє принципи керування багатоелектрон. процесами електровідновлення металів і неметалів із складних координац. сполук. Відкрив явище виникнення поверхн. провідності алмазу при контакті з іонним розплавом.

Пр.: Влияние различных кислот на термодинамические и кинетические параметры электровосстановления WO42- в расплаве KCl-NaCl // Термодинамика и электрохимия расплав­лен­ных солей. К., 1982; Физико-химическое свойство порошков карбида вольфрама, синтезированных из ионных расплавов // НМ. 2000. Т. 36, № 10; Успехи высокотемпературного элек­тро­химического синтеза в ионных рас­плавах на рубеже веков // ЖОХ. 2004. Т. 74, вып. 8; Интеркаляция натрия и лития в графит как первая стадия электрохимического способа получения углеродных нанотрубок // Электро­химия. 2005. Т. 41, № 9; Электровы­деление металлического вольфрама, молибдена и их карбидов из низкотем­пературных галоге­нидно-оксидных рас­плавов // Там само. 2007. Т. 43, № 9; Электровос­станов­ление ионов неодима в хлоридных расплавах // Расплавы. 2009. № 3 (усі – спів­авт.).

З. А. Фокіна

Стаття оновлена: 2016