Кущевська Ніна Федорівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кущевська Ніна Федорівна

КУЩЕ́ВСЬКА Ніна Федорівна (03. 10. 1947, м. Козятин Вінн. обл.) – хімік. Д-р тех. н. (2004). Закін. Київ. ун-т (1970). Працювала в Ін-ті заг. та неорган. хімії АН УРСР (1970–75); від 1975 – в Ін-ті колоїд. хімії та хімії води НАНУ (обидва – Київ): від 2004 – зав. відділу аналіт. хімії. Наук. дослідж.: розроблення новіт. технологій одержання нанорозмір. порошків металів Fe, Cu, Zn, Ag, Au, Pt, Pd із заданими фіз.-хім. та мед.-біол. параметрами для створення препаратів біомед. призначення; ефективні методи контролю об’єктів довкілля.

Пр.: Наноразмерные порошки ферромагнетиков, полученные термохимическим способом и возможные пути их биомедицинского применения // ПорМ. 2006. № 7/8; Магнитные и хемосорбционные свойства наноком­позиционных порошков на основе железа, полученных термохимическим способом // Наноструктур. материаловедение. 2008. № 2–4; Влияние нанокомпозиционного ферромагнетика на некоторые биологические процессы в организме // Там само. 2009. № 1; Контроль якості питної води. Нові дер­жавні стандарти для визначення токсикологічних показників // Стандартизація, сертифікація, якість. 2010. № 5 (спів­авт.).

Г. С. Мацибура

Стаття оновлена: 2016