Кшановський Олег Чеславович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кшановський Олег Чеславович


Кшановський Олег Чеславович

КШАНО́ВСЬКИЙ Олег Чеславович (23. 08. 1972, Львів) – мовознавець. Д-р філол. н. (2012). Закін. Львів. ун-т (1996), де відтоді й працював: 2005–08 – доц. каф. сходознав­­ства; 2012–13 – проф. каф. роман., герман. та сх. мов Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка; від 2013 – проф. каф. сх. філології Київ. лінгвіст. ун-ту. Наук. дослідження: опис категорій перської мови в типол. аспекті, роль впливу сусід. мов (зокрема азерб.) на фор­­мування та сучас. вигляд структури перської мови.

Пр.: Семантична інтерференція в пер­­ських діалектах азербайджаномовних та курдомовних іранців (на прикладі прикметників з просторово-кількісною семантикою) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. філол. 2005. Вип. 36; Перські терміни спорідненості в типологічному та ареальному висвітленні // СС. 2010. № 3; Іранські тлумачні словники перської мови як джерело лінгвістичного матеріалу // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. філол. 2011. Вип. 54; Перська мова у функціонально-типологічному висвітленні. К., 2011.

Статтю оновлено: 2016