Кшемєнєвський Северин-Юзеф - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кшемєнєвський Северин-Юзеф

КШЕМЄНЄ́ВСЬКИЙ Северин-Юзеф (Krzemieniew­ski Seweryn Juzef; 04. 01. 1871, с. Ков’єси, нині Варшав. воєводства – 24. 04. 1945, м. Краків, Польща) – польський фізіолог рослин. Чоловік Г.-Ю. Кшемєнєвської. Д-р філософії (1905), д-р габіліт. (1910), проф. (1909), акад. Польс. АН (1938). Вивчав медицину (1890–92) та природн. науки (1892–94) у Варшав. ун-ті. Заарешт. за політ. діяльність, після звільнення емігрував до Галичини. 1895–98 продовжив вивчати природознавство у Яґел­лон. ун-ті в Кракові, де й працював від 1898: у 1905–09 – зав. каф. фізіології рослин. 1909–19 – проф. каф. ботаніки та фізіології рослин Академії рільництва у Дублянах (нині Жовків. р-н Львів. обл.); водночас 1911–14 – кер. Крайової ботан.-рільн. дослід. станції у Львові; 1919–41 – проф., зав. каф. анатомії та фізіології рослин, 1923–24 – декан матем.-природн. ф-ту, 1931–32 – ректор Львів. ун-ту, очолював також Ботан. сад Ун-ту; 1941–44 – в Ін-ті дослідж. плямистого тифу і вірусів Р. Вайґля (Львів). 1945 – проф. каф. анатомії і фізіології рослин Яґеллон. ун-ту. Голова Львів. наук. т-ва (1937–39) та Польс. ботан. т-ва (1937–45). Вивчав хімію орган. та мінерал. добрив, біологію ґрунт. мікроорганізмів, таксономію і фізіологію рослин, проблеми охорони природи. Ра­зом із дружиною обґрунтував методику виділення міксобактерій із ґрунту, описав їхню морфологію. Ініціював створення заповідника степ. флори побл. Львова.

Пр.: Wpływ soli mineralnych na prze­bieg oddychania kulkujących roślin. Kra­ków, 1902; Sprawozdanie doświad­czal­nej stacji botaniczno-rolniczej za 1913–1916 rok. Lwów, 1916; Ochrona przyrody. Lwów, 1923; Proba bibliografji doświad­czalnictwa. Warszawa, 1928; Pr. Dr. E. God­lewski jako organizator i pedagog. Kra­ków, 1931.

Літ.: L. Badura. Naukowe dzieło Heleny i Seweryna Krzemieniewskich // Wiado­mości botaniczne. 1969. Т. 13, № 3.

ДА: ЦДІА України. Ф. 165, оп. 5, спр. 1452, 1453.

О. І. Терек, Ю. М. Токарський

Стаття оновлена: 2016