Кшисік Францішек - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кшисік Францішек

КШИ́СІК Францішек (Krzysik Franciszek; 03. 03. 1902, с. Дольна Вєсь, нині Польща – 26. 12. 1980, Варшава) – польський фахівець у галузі лісівництва. Закін. Львів. політехніку (1925), де відтоді й працював. Від 1934 (з перер­вою під час 2-ї світ. війни) – доц., проф., зав. каф. лісокористування і мех. технології деревини, 1948–51 – декан ліс. відділу, 1957–58 та 1962–63 – кер. відділу технології деревини Гол. школи с. госп-ва у Варшаві; 1944–45 – дир. НДІ лісництва. Голова Польс. ліс. т-ва (1949–80), Ліги охорони природи, чл. Міжнар. академії ліс. наук. Вивчав проблеми комплекс. рац. використання деревини у нар. госп-ві та пром-сті, її тех. властивості. Автор підручника «Nauka o drewnie» (War­szawa, 1976; 1978; 1980).

Пр.: Stan leśnictwa w Polsce // Przyroda i technika. 1926. № 5; Dalszy rozwój szkód mrozowych w drzewostanach bukowych. Lwów, 1931; Drzewnictwo i przemysł leśny na Śląsku // Gospodarstwo wiejskie na ziemiach odzyskanych. 1948. № 8; Leś­­nictwo. Warszawa, 1949; Działalność Pol­­skiego Naukowego Towarzystwa Leśne­­go w okresie 10-lecia Polski Ludowej oraz perspektywy rozwoju Towarzystwa // Syl­­wan. 1954. Z. 6; Działalność i perspektywy rozwoju Polskiego Towarzystwa Leśnego // Там само. 1963. № 3; Polskie Towar­­zystwo Leśne. Jego działalność i kierunki rozwoju // Nauka Polska. 1963. № 5.

Літ.: M. Czajnik, J. Ważny. Profesor Fran­ciszek Krzysik (1902–1980) [Nekrolog] // Ochrona Zabytków. 1981. Т. 34, № 3–4 (134–135).

М. В. Шевера

Стаття оновлена: 2016