Лаврентьєв Олег Олександрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лаврентьєв Олег Олександрович

ЛАВРЕ́НТЬЄВ Олег Олександрович (07. 07. 1926, м. Псков, РФ – 10. 02. 2011, Харків) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2004). Засл. діяч н. і т. України (2004). Премія ім. К. Синельникова НАНУ (2005). Закін. Моск. ун-т (1955). Від 1956 працював у ННЦ «Харків. фіз.-тех. ін-т»: 1974–92 – зав. лаб. електромаг­ніт. пасток, від 1995 – пров. н. с. відділу плазмодинаміки. Напря­ми наук. дослідж.: електростатичні та електромагнітні паст­ки, концепційні проекти, тех. аспек­ти та технологія термо­ядер. реакторів, перетворення тепл. енер­гії в електричну, способи створення високотемпера­тур. плазми, пучк. (іонний) термоядер. синтез, джерела нейтронів, діагностика плазми. 1950, перебуваючи на військ. службі на Сахаліні, запропонував використання дейтериду літію-6 як вибух. речовини для водневої бомби, висунув ідею про застосування термоядер. реакцій у пром. цілях і надав конкретну схему, яка ґрунтується на нагріванні та тепл. ізоляції речовини електрич. полем. Ця пропозиція ініціювала заро­джен­ня рад. програми дослідж. керованого термоядер. синтезу, стала приводом для спіл. робіт А. Сахарова й І. Тамма щодо магніт. термоізоляції плазми та магніт. термоядер. реактора.

Пр.: До питання про електростатич­не утримання плазми // УФЖ. 1963. Т. 8, № 4; До питання відбиття плазми шаром магнітного поля // Там само; Енергія та густина ioнів у електромагнітному уловлювачі // Там само (спів­авт.); Исследование электро­магнит­ной ловушки // Магнитные ловушки. К., 1968. Вып. 3; Термоядерный реактор «Юпитер» на основе удержания плазмы электрическими и магнитными полями // Изв. АН СССР. Энергетика и транс­­­порт. 1975. № 6 (спів­авт.); Теплоизоляция высокотемпературной плазмы электрическими магнитными полями // УФЖ. 1978. Т. 23, № 11; Електромагнітні пастки // Там само. 1998. Т. 43.

Літ.: В. Kadomtsev, Т. Fowler. Soviet Phusics // Physics Today. 1975. № 11; Головин И. Н., Шафранов В. Д. У истоков термояда // Природа. 1990. № 8; Сахаров А. Д. Воспоминания // Наука и жизнь. 1991. № 1; Владимиров В. В. Термоядерний щит батьківщини // Людина i світ. 1991. № 5; Курячая М. А. Ловушка // Знание – сила. 1992. № 11; Холловэй Д. Сталин и бомба: Совет­ский Союз и атомная энергия. 1939–1956 / Пер. с англ. Новосибирск, 1997.

Ю. М. Ранюк

Стаття оновлена: 2016