Лавренченко Георгій Костянтинович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лавренченко Георгій  Костянтинович

ЛАВРЕ́НЧЕНКО Георгій Костянтинович (22. 12. 1939, станиця Ахтанізовська Краснодар. краю, РФ) – фахівець у галузі холодильних і ком­пресорних машин та установок. Д-р тех. н. (1986), проф. (1987). Засл. діяч н. і т. України (1991). Закін. Одес. технол. ін-т харч. і холодил. пром-сті (1964), де відтоді до 1969 й працював. 1972–82 – декан заг.-тех. та заоч. ф-ту, водночас 1977–82 – зав. каф. тех. кріофізики, 1986–89 – зав. каф. кріоген. установок Одес. технол. ін-ту холодил. пром-сті; 1989–94 – зав. каф. кріоген. уста­новок Одес. ін-ту низькотемператур. техніки та енергетики; 1994–97 – зав. однойм. каф. Одес. академії холоду; від 1997 – проф. каф. тех. теплофізики, від 2000 (за сумісн.) – проф. каф. кріоген. техніки Одес. академії харч. технологій. Від 2000 – президент Укр. асоц. виробників тех. газів «УА-СІГМА» (Одеса). Наук. дослідж.: тех. термодина­міка систем, що реалізують пря­мі та зворотні цикли; теплофізика холодил. та кріоген. речовин, зокрема багатокомпонент. сумішей; термодинаміка фазових рівноваг; створення компресор. мікроохолоджувачів для кріостатування багатоелемент. інфрачервоних приймачів, елек­тронно-оптич. систем відображення інформації в реал. масшта­бі часу; створення наук. основ розроблення гелійових та водневих систем великої продуктивності; розроблення ефектив. альтернатив. робочих тіл для малих холодил. машин. Гол. ред. ж. «Технические газы» (від 2001).

Пр.: Ступени сжатия и предваритель­ного охлаждения криогенных гелие­вых установок. Москва, 1983; Компрес­сор­ные дроссельные системы для обе­спе­чения высокотемпературной сверх­про­водимости. Х., 1989; Limiting Va­­lues of Thermodynamic Characteristics of the Linde Cycle. Part 1: Traditional wor­king agents // Cryogenics. 1993. Vol. 33, № 11; Characteristics of Refrigerator with Adsorption Pumping of Liquid Working Agent at Temperatures Lower Than 65 K // Там само. 1994. Vol. 34, № 3; Повыше­ние эффективности детандер-ком­­прессорных агрегатов, используемых в составе воздухоразделительных уста­­новок среднего давления // Тех. газы. 2013. № 4; Современный взгляд на «нулевые» в периодической системе элементов Д. И. Менделеева // Там само. 2014. № 1 (усі – спів­авт.).

О. В. Дьяченко

Стаття оновлена: 2016