Лавренчук Галина Йосипівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лавренчук Галина Йосипівна

ЛАВРЕНЧУ́К Галина Йосипівна (20. 07. 1956, смт Рафалівка Володимирец. р-ну Рівнен. обл.) – радіобіолог, біофізик. Д-р біол. н. (2009). Закін. Київ. ун-т (1980). Працювала 1980–2001 в Ін-ті експерим. патології, онкології і радіо­біології НАНУ; від 2004 – в Ін-ті експерим. радіології ННЦ радіац. медицини НАМНУ (обидва – Київ): від 2007 – зав. лаб. клітин. радіобіології. Вивчає механізми біол. ефектів у клітин та їхніх нащадків (in vitro), зумовлених впливом іонізуючої та неіонізуючої радіації; комбінов. вплив важких металів та іонізуючого випромінювання; клітин. енергообмін за умов дії іонізуючого, неіонізуючого і лазер. випромінювання.

Пр.: Клітинні ефекти при комбінова­ній дії солей важких металів та іонізуючого випромінювання // Пробл. радіац. медицини та радіобіології: Зб. наук. пр. ННЦ радіац. медицини НАМНУ. К., 2012. Вип. 16; Оцінка змін метаболітів оксиду азоту у дітей-мешканців радіоактивно забруднених територій // Зб. наук. пр. співроб. Нац. мед. академії післядиплом. освіти. К., 2013. Вип. 22(2) (спів­авт.); Особенности клеточных эф­фектов при комбинированном действии ионов никеля и ионизирующего излучения // Здоровье и окружающая среда: Сб. науч. тр. Минск, 2013. Вып. 23 (спів­авт.); Вплив нанорозмірних маг­ніточутливих композитів, що містять 157Gd, на морфофункціональні властивості клітин in vitro // Ядерна фізика та енергетика. 2014. Т. 15, № 2 (спів­авт.).

Д. А. Базика

Стаття оновлена: 2016