Лаврик Володимир Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лаврик Володимир Іванович

ЛА́ВРИК Володимир Іванович (25. 03. 1936, Київ) – математик. Д-р тех. н. (1981), проф. (1984). Держ. премія України у галузі н. і т. (1995). Закін. Київ. ун-т (1958). У 1958–60 вчителював; 1963–65 – в апараті Президії АН УРСР; 1965–84 – в Ін-ті математики АН УРСР: 1981–84 – зав. лаб. матем. проблем підзем. гідродинаміки; 1984–2000 – зав. відділу матем. моделювання та прогнозування водних екосистем Ін-ту гідробіології НАНУ (оби­два – Київ); водночас 1965–70 викладав у Київ. ін-ті нар. госп-ва; 1975–79 – у Київ. ун-ті; 1982–90 – проф. каф. вищої математики Київ. політех. ін-ту (за сумісн.); 1997–2000 – проф. каф. екології (за сумісн.), від 2000 – проф. каф. математики та екології Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». Наук. дослідж. у галузі теорії фільтрації підзем. вод, гідродинаміч. теорії вибуху на викид та матем. моделювання екол. процесів, зокрема процесів формування якості по­верхн. і підзем. вод при їх взаємодії.

Пр.: О двух краевых задачах неус­тановившейся конвективной диффузии в случае фильтрации грунтовых вод со свободной поверхностью // УМЖ. 1976. Т. 28, № 5; Теоретичні дослідження процесів забруднення й засолення підземних вод // Вісн. АН УРСР. 1979. № 2; Комфортные отобра­жения физико-топологических моделей. К., 1990 (спів­авт.); Математическое моделирование в гидроэколо­ги­ческих исследованиях. К., 1998 (спів­авт.); Гидроэкологичес­кие модели. К., 1999. Кн. 1; 2004. Кн. 2 (спів­авт.); Моделювання і прогнозування стану довкілля: Підруч. К., 2010.

Літ.: Володимир Іванович Лаврик: Біобібліогр. покажч. К., 2006.

В. П. Моренець

Статтю оновлено: 2016