Лавриненко Сергій Дмитрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лавриненко Сергій Дмитрович

ЛАВРИНЕ́НКО Сергій Дмитрович (06. 07. 1948, Київ) – фізик. Син Д. Лавринен­ка. Канд. фіз.-мат. (1985), д-р тех. (2007) н. Закін. Харків. ун-т (1972). Відтоді працює в ННЦ «Харків. фіз.-тех. ін-т»: від 2011 – заст. дир. Ін-ту фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій, зав. відділу надчистих металів, металофізики та технологій нових матеріалів. За сумісн. від 2010 – проф. каф. матеріалів реакторобудування Харків. ун-ту. Напрями наук. до­­слідж.: фізика металів, надпровідність, вакуумна металургія, фізика твердого тіла.

Пр.: Исследование деградации вы­­сокотемпературных сверхпроводников при прохождении тока // Вопр. атом. науки и техники. 1999. Вып. 1(9); Высокочистые металлы в ядерной энер­гетике. Развитие атомной энергетики России и Украины – фактор устойчивого межгосударственного сотрудничества. Москва, 2009; Получение спла­ва циркония и изделий из него в Украине // Физика и химия обработки материалов. 2009. № 1; Сплав цирко­ний-ниобий для АЭС Украины // Энцикло­пе­дия инж.-химика. 2012. № 11 (спів­авт.).

Г. П. Ковтун

Стаття оновлена: 2016