Лавриненко Юрій Олександрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лавриненко Юрій Олександрович


Лавриненко Юрій Олександрович

ЛАВРИНЕ́НКО Юрій Олександрович (30. 09. 1952, с. Красний Агроном, нині с-ще Світла Дача Снігурів. р-ну Микол. обл.) – вчений-селекціонер, генетик. Д-р с.-г. н. (2006), проф. (2008), чл.-кор. НААНУ (2007). Закін. Херсон. с.-г. ін-т (1974). Працював інж.-гідро­тех­ніком у Херсон. обл. Від 1975 – в Ін-ті зрошув. землеробства НААНУ: від 1990 – зав. лаб. селекції кукурудзи, від 1992 – зав. відділу селекції рослин, від 2010 – заст. дир. з наук. роботи; водночас 1999–2000 – доц. каф. зоології та екології Пед. ун-ту; від 2002 – проф. каф. рослинництва, генетики, селекції і насінництва Аграр. ун-ту (усі – Херсон). Наук. дослідження: адаптивне екологічно безпечне рослинництво, генет. основи селек­ції та створення сортів з високою специфіч. адаптивністю до умов зрошення, визначення різнома­нітності генофонду зерн. культур у первин. і вторин. генет. центрах, обґрунтування закономірностей генотипової та мо­­дифікац. мінливості селекцій­­но і біологічно важливих ознах с.-г. культур в умовах зрошення, роз­роблення систем зрошув. землеробства. Співукладач «Англо-російсько-українсь­кого біологічного словника (генетика, мо­­лекулярна біологія, біотех­но­логія, медицина» (в 3 т., Хн., 2001).

Пр.: Изменчивость генетической струк­туры гибридных популяций яровой пшеницы при пересеве // Генетика. 1987. Т. 23, № 3 (спів­авт.); Теория и практика адаптивной селекции куку­рузы. Хн., 1997 (спів­авт.); Еколого-генетичні параметри зернових ресурсів Афганістану // Таврій. наук. вісн. 2000. Вип. 13; Кукурудза на зрошуваних зем­лях півдня України. Хн., 2011 (спів­авт.); Біотехнологія in vitro в отриманні знезараженої насіннєвої картоплі // Таврій. наук. вісн. 2013. Вип. 85 (спів­авт.); Системи землеробства на зрошуваних землях України. К., 2014 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016