Лавріненко Наталія Михайлівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лавріненко Наталія Михайлівна

ЛАВРІНЕ́НКО Наталія Михайлівна (18. 11. 1957, м. Кривий Ріг Дніпроп. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1991), проф. (2010). Закін. Дні­проп. ун-т (1979). Працювала 1983–98 у Донец. фіз.-тех. ін-ті НАНУ: 1991–98 – пров. н. с. відділу теорії магнетизму та надпровідності; 1998–2004 – у Донец. обл. центрі тех. творчості дітей та юнацтва: віце-президент наук.-тех. відділ. Донец. те­­ритор. відділ. Малої АНУ; 2004–11 – у Донец. ун-ті економіки і торгівлі: 2006–11 – зав. каф. ви­­щої та приклад. математики; 2011–14 – вчений секр., пров. н. с. лаб. аналіт. досліджень Наук.-технол. центру «Реактивелектрон» НАНУ (Донецьк). Від 2014 – у Москві. Напрями наук. діяльності: фізика магніт. явищ, магнітні сенсори; керам., компо­зиц., монокристалічні та плівк. матеріали різного функціонал. призначення (високотемператур., інструмент., електрон., оптич., міомед. тощо); нанострук­турні матеріали (нанодисперсні, нанокристалічні); матем. моделювання технол. проблем.

Пр.: Критическая динамика при фер­роэластических фазовых переходах во внешнем поле // ЖЭТФ. 1986. Т. 90, вып. 3; Softening electromagnetic and sound waves at phase transitions in crys­tals with linear magnetoelectric effect // J. Phys. Condens. Matter. 1990. Vol. 2, № 11; Лінійна алгебра і аналітична гео­метрія: Навч. посіб. Д., 2008; Кінцево-елементне моделювання в інженер­них розрахунках: Навч. посіб. Д., 2008; Економіко-математичні моделі в управ­лінні та економіці: Навч. посіб. Д., 2010; Влияние составов пьезокерамики ЦТС на величину магнитоэлектрического эффекта в композиционных феррит­пьезо­электрических структурах // Наук. пр. Донец. тех. ун-ту. Сер. Хімія і хім. технологія. 2014. Вип. 1(22); усі – спів­авт.

О. І. Бескровний

Стаття оновлена: 2016