Лавріненко Олександр Андрійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лавріненко Олександр Андрійович

ЛАВРІНЕ́НКО Олександр Андрійович (25. 01. 1969, м. Ніжин Черніг. обл.) – педагог. Д-р пед. н. (2009), проф. (2013). Закін. Полтав. пед. ін-т (1993). Викладав у Полтав. пед. та Ніжин. ун-тах. Від 2010 – гол. н. с. Ін-ту пед. освіти і освіти дорослих НАПНУ (Київ). Наук. дослідж.: теорія та історія пед. майстерності в Україні та зарубіж. країнах, розвиток і саморозвиток особистості вчителя.

Пр.: Педагогічна майстерність в історико-педагогічному вимірі: теорія, практика, поступ. К., 2009; Історія педагогічної майстерності: Навч. посіб. К., 2009; Особливості володіння педагогічною технікою в системі практичної підготовки вчителя у вищих закладах освіти України 30–40-х років XX ст. // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Педагогіка. Соц. робота. 2011. Вип. 21; Педагогічна майстерність як домінантний складник педагогічної дії // Теорія і практика упр. соц. системами. 2013. № 3.

М. М. Солдатенко

Статтю оновлено: 2016