Лавріненко Юрій Миколайович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лавріненко Юрій Миколайович


Лавріненко Юрій Миколайович

ЛАВРІНЕ́НКО Юрій Миколайович (13. 04. 1927, Київ – 25. 03. 2000, там само) – економіст. Д-р екон. н. (1981), проф. (1983). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Бойові нагороди. Закін. Київ. ун-т (1955). Відтоді працював у держ. органах; 1965–72 – у Н.-д. екон. ін-ті Держплану УРСР; 1975–83 – ст. н. с. Ін-ту геофізики АН УРСР; водночас викладав у Київ. ін-ті нар. госп-ва; 1983–92 – зав. н.-д. лаб., 1992–99 – пров. н. с.-консуль­тант Ін-ту світ. економіки і міжнар. відносин НАНУ (усі – Київ). Наук. дослідження: оптимізація фак­­торів вироб-ва та регіонал. роз­поділу праці; забезпечення функ­ціонування екон. систем в екстремал. умовах; екон. аспекти нац. безпеки держави. Частина наук. праць закритого характеру.

Пр.: Украинская ССР в системе меж­ду­народного социалистического разделения труда. 1966; Украинская ССР в советско-венгерских экономических отношениях. 1969; Воплощение в жизнь ленинских принципов хозяйствования в странах-членах СЭВ. 1970 (спів­авт.); Научные основы устойчивости и восстановления экономики в современной войне. 1974 (усі – Київ).

Статтю оновлено: 2016