Лаврушенко Людмила Федорівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лаврушенко Людмила  Федорівна

ЛАВРУШЕ́НКО Людмила Федорівна (18. 06. 1947, м. Біла Церква Київ. обл. – 08. 04. 2000, Київ) – біохімік. Д-р біол. н. (1999). Закін. Київ. ун-т (1974). Відтоді працювала в Укр. НДІ харчування (Київ): 1995–99 – зав. лаб. біохімії, 1999–2000 – заст. дир. з наук. роботи. Фахівець у галузі біохімії хар­­чу­вання. Встановила біо­хім. ме­­ханізми дії різних класів ксенобіотиків та незбалансов. хар­­­чу­вання на окисні процеси в мітохондріях і ліпід. склад гепато­­цитів; обґрунтувала підходи до алімен­тар. захисту організму від несприятливого впливу токсич. речовин.

Пр.: Вредные вещества в натураль­ных пищевых продуктах и их гигиеническое значение // ВД. 1974. № 1 (спів­авт.); Влияние фторида натрия на сук­цинатдегидрогеназу и NAAН: цитохром С-оксидазу митохондрий печени крыс // УБЖ. 1982. Т. 54, № 1; Влияние сапонинов сахарной свеклы на организм животных // Вопр. питания. 1985. № 5 (спів­авт.); Патогенез, профилактика и лечение фтористой интоксикации. К., 1987 (спів­авт.); Влияние нитрата натрия на окислительное фосфорилиро­вание в митохондриях печени новорож­денных и взрослых крыс // УБЖ. 1996. Т. 68, № 1.

Г. С. Петрунь

Стаття оновлена: 2016