Лагодовська Олена Федорівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лагодовська Олена Федорівна

ЛАГОДО́ВСЬКА Олена Федорівна (15. 07. 1899, Одеса – 13. 12. 1958, Київ) – археолог. Канд. істор. н. (1943). Закін. Волин. ІНО (Житомир, 1925). Працювала у Волин. н.-д. музеї під кер-вом С. Гамченка (Житомир, 1920–25), проходила аспірант. підготовку в Держ. археол. ін-ті матеріал. культури та Ленінгр. ун-ті (нині С.-Пе­тер­бург, 1926–30). У 1930 захистила промоційну працю «Мегалітичні культури Правобережжя України». Відтоді – зав. відділу первіс. сусп-ва та давнього рабовласн. Сходу Одес. істор.-археол. музею; від 1939 – в Ін-ті археології АН УРСР (Київ): від 1949 – зав. відділу археології пер­віс. сусп-ва. Вивчала пам’ятки доби міді – бронзи, усатів. куль­туру, мегаліт. пам’ятки, проблеми відносин степ. і лісостеп. племен неоліту – енеоліту. Започаткувала дискусію про характер та етапи розвитку скотарства у Пн. Причорномор’ї і появу номадизму. Серед багатьох дослідж. Л. археол. пам’я­ток різного часу особливе місце посідає багатошарове Михайлів. поселення на Дніпрі.

Пр.: Проблеми усатівської культури // Наук. зап. Ін-ту історії і археології УРСР. Уфа, 1943. № 1; Усатівська культура і її місце в археологічному минулому України // Вісн. АН УРСР. 1947. № 6; Кам’яні закладки Надпоріжжя // Археол. пам’ятки. К., 1948. Т. 2; Войцехівський могильник бронзової доби на Волині // Археологія. 1948. Т. 2; Па­­м’ятки усатівського типу // Там само. 1953. Вип. 8; Пізньотрипільське поселення у с. Сандраки // Археол. пам’ят­ки. К., 1956. Т. 6; Михайлівське поселення. К., 1962 (спів­авт.).

Літ.: Памяти Елены Федоровны Ла­­годовской // Краткие сообщения Ин-та археологии АН СССР. Москва, 1960. Вып. 9; Черняков І. Т. Олена Лагодов­ська (1899–1958) // Археологія, мист-во, культура. 2000. № 4–6.

Ю. Я. Рассамакін

Статтю оновлено: 2016