Лагунов Олександр Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лагунов Олександр Іванович


Лагунов Олександр Іванович

ЛАГУНО́В Олександр Іванович (20. 05. 1938, с. Круглоліське Ставропол. краю, РФ) – літературо­знавець. Д-р філол. н. (2000), проф. (2002). Закін. Ставропол. пед. ін-т (1960), де й працював: від 1972 – зав. каф. рос. літ-ри та водночас – декан істор.-філол. ф-ту, 1978–80 – проректор з навч. роботи та в. о. ректора; 1981–2012 – у Харків. ун-ті: 1986–2000 – зав., від 2000 – проф. каф. історії рос. літ-ри. 2014 по­­вернувся до Ставрополя. Осн. напрям наук. дослідж. – історія й теорія рос. лірики 2-ї пол. 19 – поч. 20 ст. та її взаємозв’язок із літ. модернізмом.

Пр.: Лирика Якова Полонского. Став­рополь, 1974; Афанасий Фет и поэзия русского символизма. X., 1999; Владимир Соловьев как поэт «школы Фета» // Русистика: Сб. науч. тр. К., 2001. Вып. 1; Учение А. А. Потебни в эсте­тических концепциях русских символистов (В. Брюсов, И. Анненский, А. Бе­­лый) // Вісн. Харків. ун-ту. Сер. Філологія. 2004. Вип. 39, № 607; вип. 41, № 631; Теория словесности А. А. Потебни в модернистской парадигме: искажение или развитие? // Там само. 2009. Вип. 56, № 846; А. А. Фет: от «золотого» к «серебряному» веку русской поэзии. Орел, 2009.

Літ.: Александр Иванович Лагунов: Биобиблиогр. указ. Х., 2008.

Статтю оновлено: 2016