Лагутін Анатолій Юхимович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лагутін Анатолій Юхимович


Лагутін Анатолій Юхимович

ЛАГУ́ТІН Анатолій Юхимович (12. 12. 1946, Одеса) – фахівець у галузі холодильних та компресорних машин і установок. Д-р тех. н. (1999), проф. (2002). Закін. Одес. технол. ін-т холодил. пром-сті (1973), де відтоді до 1980 й пра­­цював; 1980–2011 – в Одес. ака­­демії холоду: від 1999 – проф. каф. холодил. установок, водночас 1999–2004 – дир. Ін-ту низькотемператур. техніки і тех­­нології, 2003–11 – проректор з наук. роботи; 2012–13 – заст. дир. з наук. роботи Навч.-наук. ін-ту холоду, кріотехнологій і екоенергетики, від 2013 – проф. каф. холодил. машин, установок і кондиціонування повітря Одес. академії харч. технологій. Наук. дослідження: фіз. і матем. моделювання процесів і апаратів енергет. систем; розроблення та ство­рення теплообмін. апаратів.

Пр.: Холодильні установки: Підруч. О., 2006; Математическое моделирование тепловлажностных процессов при хранении плодоовощного сырья в модифицированной газовой среде // Холодил. техніка і технологія. 2007. № 4(108); Холодильні установки. Проектування: Навч. посіб. у 3-х т. О., 2008; Проблеми розвитку структури зберігання продовольчих запасів, індикатори продовольчої безпеки // Холодил. техніка і технологія. 2011. № 1(129); Исследование тепловых характеристик пакетов труб с поперечными наклонны­­ми ребрами // Там само. 2013. № 1(141) (усі – спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016