Ладика Володимир Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Ладика Володимир Іванович

ЛАДИ́КА Володимир Іванович (23. 08. 1962, с. Підлипне Конотоп. р-ну Сум. обл.) – вчений-зоотехнік, селекціонер. Д-р с.-г. н. (1999), проф. (2003), акад. НААНУ (2010). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2009). Закін. Сум. філію Харків. с.-г. ін-ту (1984). Працював зоо­техніком у Сум. обл. Від 1990 – у Сум. аграр. ун-ті: 1996–2002 – проректор із зовн.-екон. зв’язків, зав. каф. гігієни та ветеринарії, в. о. декана зооінж. ф-ту, 2002–03 – перший проректор, від 2005 – ректор, зав. каф. спец. зоотехнії; 2003–05 – дир. Сум. селекц. цен­тру. 2011 – заст. Міністра аграр. політики та продовольства Украї­ни і віце-президент НААНУ. Гол. ред. «Вісника Сумського національного аграрного університету» (від 2005). Наук. дослідж.: удосконалення селекц. програм та технологій у розведенні молоч. і м’ясної худоби; створення високопродуктив. порід, стад і типів худоби. Один із авторів сум. внутр.-пород. типу укр. чорно-рябої молоч. породи та укр. бурої молоч. породи і її 2-х лі­­ній (Елеганта 148 551, Стретча 143 612). Ініціював створення асоц. з розведення бурої, симен­тал. та локал. порід великої рогатої худоби України.

Пр.: Економічні основи використання ресурсозберігаючих, екологічно чистих і безвідходних технологій у тваринництві і птахівництві. С., 2002; Норми го­­дівлі, раціони і поживність кормів для різних видів сільськогосподарських тварин: Довід. С., 2007; Біоенергетичний потенціал лісостепової і поліської зон України та перспективи його використання. С., 2009; Генезис бурої ху­­доби в історичному аспекті // Вісн. Сум. аграр. ун-ту. Сер. Тваринництво. 2013. Вип. 7; Молочне тваринництво України: стан та перспектива // Там само. 2014. Вип. 2(25); усі – спів­авт.

Т. В. Решетило

Стаття оновлена: 2016