Ладиш Ірина Олексіївна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Ладиш Ірина  Олексіївна

ЛА́ДИШ Ірина Олексіївна (20. 05. 1964, м. Комунарськ, нині Алчевськ Луган. обл.) – фізіолог. Д-р с.-г. н. (2012), проф. (2013). Закін. Ворошиловгр. с.-г. ін-т (нині Луганськ, 1986), Луган. пед. ун-т (2006). Від 1986 працює в Луган. аграр. ун-ті: від 2013 – зав. каф. заг. і приклад. екології. Вивчає морфофізіол. механізми формування адаптац. і продуктив. якостей с.-г. тварин під дією чинників зовн. сере­довища в умовах Степу України. Брала участь у розробленні низки лікар. засобів для тварин, серед яких – «Сілкефер».

Пр.: Морфологические изменения в структуре селезенки овец под действием экзогенных факторов // Пробл. зооінженерії та вет. медицини: Зб. наук. пр. Харків. зоовет. академії. 2008. Т. 1, вип. 18(43), ч. 2; Узагальнення результатів оцінки стану адаптаційної системи організму овець // Вісн. Полтав. аграр. академії. 2013. № 2 (спів­авт.); Эпителиальные ткани (покровный эпи­телий): Учеб. пособ. Лг., 2014 (спів­авт.); Фізіологія сільськогосподарських тварин: Практикум. К., 2014 (спів­авт.).

В. М. Бублик

Стаття оновлена: 2016