Ладохін Сергій Васильович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Ладохін Сергій Васильович


Ладохін Сергій Васильович

ЛАДО́ХІН Сергій Васильович (04. 09. 1935, м. Кам’янське, нині Дніпродзержинськ Дніпроп. обл.) – фахівець у галузі металургії. Чоловік Г. Єльської, батько О. Ла­­дохіна. Д-р тех. н. (1991), проф. (2004). Закін. Сталін. політех. ін-т (нині Донецьк, 1959). Працював на вироб-ві. Від 1961 – у Фіз.-тех­­нол. ін-ті металів та сплавів НАНУ (Київ): 1982–96 – зав. лаб. елек­­тронно-променевого плавлення та лиття металів і сплавів, 1996–2012 – зав. відділу електронно-променевих технологій, від 2012 – гол. н. с. відділу концентров. енергет. впливів. Водночас від 1998 – проф. каф. фіз.-хім. основ технології металів Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Наук. дослідження: плавлення та рафінування металів і сплавів; ливарні, структурні й мех. властивості матеріалів; створення тех­нологій одержання литих ви­­робів зі сплавів на основі нікелю, титану, цирконію.

Пр.: Затвердевание и кристаллиза­­ция каменного литья. К., 1969 (спів­авт.); Электронно-лучевая гарнисажная плавка металлов и сплавов. К., 1988 (спів­авт.); Получение труб-оболочек тепловыделяющих элементов для оте­­чественного ядерно-топливного цикла // Спец. металургія: вчора, сьогод­ні, завтра: Щоріч. зб. К., 2008; Перспек­тивные технологии электронно-луче­­вой плавки и литья металлов и спла­­вов в Украине // Металл и литье Украины. 2012. № 5 (спів­авт.); Электронно-лу­­чевые литейные установки нового поколения: Конструктивные особенности и области применения // ПЛ. 2013. № 4 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016