Лазар Дмитро Анатолійович — Енциклопедія Сучасної України

Лазар Дмитро Анатолійович

ЛА́ЗАР Дмитро Анатолійович (13. 05. 1964, Київ – 27. 06. 2009, там само) – лікар-радіолог. Син А. Ла­­заря. Д-р мед. н. (2007), проф. (2007). Закін. Київ. мед. ін-т (1987). Відтоді працював у Нац. мед. академії післядиплом. осві­ти (Київ): від 2007 – проф. каф. радіології. Наук. дослідження: промен. та лікар. (супровідна) тера­­пія зло- і доброякіс. новоутворень, запал. процесів, питання нейроонкології. Започаткував застосування методів радіомодифікації та супровід. терапії у промен. лікуванні онкол. хворих.

Пр.: Роль лучевой терапии при ком­­бинированном лечении злокачествен­ных опухолей головного мозга // Зб. наук. пр. співроб. Київ. мед. академії післядиплом. освіти. 2002. Вип. 11, кн. 2; Оцінка ролі фактора часу в комбінованому лікуванні первинних злоякісних пухлин головного мозку // Укр. нейрохірург. журн. 2007. № 2 (спів­авт.); Ком­­плексне лікування хворих на високо­злоякісні гліоми головного мозку // УРЖ. 2007. Т. 15, № 3; Променева терапія пухлин головного мозку. К., 2009 (спів­­­авт.).

Літ.: Лазар Дмитро Анатолійович (1964–2009) // УРЖ. 2009. № 17.

Р. І. Гош

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
Р. І. Гош . Лазар Дмитро Анатолійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=52935 (дата звернення: 19.06.2021)