Лазарев Віктор Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лазарев Віктор Іванович

ЛА́ЗАРЕВ Віктор Іванович (01. 10. 1946, с. Мала Білозерка Великобілозер., нині Василів. р-ну Запоріз. обл.) – фахівець у галузі транс­форматоробудування. Д-р тех. н. (2006). Закін. Запоріз. маш.-буд. ін-т (1969). Працював 1962–64 та 1969 на з-ді «Запоріжкабель»; 1971 – у НДІ «Перетворювач»; від 1974 – в Укр. НДПКТІ трансформаторобудування (усі – Запоріжжя): від 2011 – зав. відділу електромагніт. досліджень. Напрями наук. діяльності: основи теорії, методи розрахунку та за­­соби забезпечення електродинаміч. стійкості силових трансформаторів при коротких зами­каннях.

Пр.: Уравнения колебаний тонкостен­ных стержней с замкнутым деформи­руемым контуром // ПМ. 1977. № 11; Критические силы осевой устойчивос­ти обмоток трансформаторов из транс­по­нированного провода при совместной деформации проводников различ­ных его слоев // Электротехника и элек­­тро­энергетика. 2003. № 2; Об устой­­чи­вости сжимаемых обмоток трансформаторов как сложных деформируемых систем с начальными усилиями и трением. Сообщение 1. Критические напряжения радиальной устойчивости. Сообщение 2. Анализ критических напряжений радиальной устойчивости // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2004. № 1; 2006. № 1 (спів­авт.); Влияние форм потери устойчивости на радиальные критические напряжения сжимаемых обмоток трансформаторов // Пр. Ін-ту електродинаміки НАНУ. 2004. № 3(9); Обобщение результатов исследований по проблеме электродинамической стойкости силовых трансформаторов // ТЭ. 2005. № 1; Расчетно-теоретическая проверка стойкости трансформаторов к коротким замыканиям // Элек­­тро. 2014. № 2 (спів­авт.).

І. В. Лазарев

Стаття оновлена: 2016