Лазарева Євгенія В’ячеславівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лазарева Євгенія В’ячеславівна

ЛАЗАРЕВА Євгенія В’ячеславівна (10. 11. 1946, м. Спаськ-Дальній Примор. краю, РФ) – економіст. Д-р екон. н. (2011). Закін. Одес. тех­­нол. ін-т харч. пром-сті (1970). Відтоді (з перервою) працює в Ін-ті проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАНУ (Одеса): 1977–97 і від 2005 – ст. н. с.; 1997–2005 – доц. каф. менеджменту підпр-в Одес. академії харч. технологій. Досліджує теор.-методол. і практ. аспекти проблеми становлення та формування інновац. економіки України на нац., регіон., га­­луз. і підприємн. рівнях.

Пр.: Маркетинг предприятий пищевой промышленности: Учеб. пособ. 2002 (спів­авт.); Інноваційна стратегія у соціально-економічному розвитку регіону. 2007 (спів­авт.); Інноваційна спроможність суб’єктів підприємницької діяльності. 2007 (спів­авт.); Методологічні ас­­пек­ти формування інноваційної системи регіону. 2010; Потенціал малого під­приємництва в парадигмі сталого роз­­витку. 2012 (спів­авт.); усі – Одеса.

А. І. Бутенко

Стаття оновлена: 2016