Лазаревич Петро Володимирович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лазаревич Петро  Володимирович

ЛАЗАРЕ́ВИЧ Петро Володимирович (22. 10. 1903, м. Ковель, нині Волин. обл. – 19. 09. 1977, м. Біла Цер­­ква Київ. обл.) – вчений-зоотех­нік. Д-р с.-г. н. (1961), проф. (1963). Закін. Кам’янець-Поділ. с.-г. ін-т (1931). Працював зоотехніком; 1940–63 – у Троїц. зоо­вет., Пензен. і Дагестан. (м. Ма­­хачкала; усі – РФ) с.-г. ін-тах; 1963–74 – зав. каф. годівлі Білоцерків. с.-г. ін-ту. Наук. дослідж.: повноцінна годівля с.-г. тварин, удосконалення норм го­­дівлі птиці; ензоотична атаксія овець; мікромінерал. ситуація зони лісостепу України.

Пр.: Птицеводство: Учеб. Москва, 1940; 1943; 1944; 1947 (спів­авт.); Використання мікроелементів у тваринництві лісостепових районів Київської області // Корми та годівля с.-г. тварин: Респ. міжвід. темат. зб. К., 1971. Вип. 24; Повноцінна годівля тварин. К., 1972; Сравнительная оценка обес­­фторенных фосфатов с различным со­­держанием фтора при вскармливании крупного рогатого скота // Повышение продуктивности и улучшение плем. качеств крупного рогатого скота: Науч. тр. Укр. с.-х. академии. К., 1974. Вып. 99 (спів­авт.); Контроль за годівлею сільськогосподарських тварин. К., 1975 (спів­авт.).

М. О. Сокольська

Стаття оновлена: 2016