Лазаренко Олег Миколайович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лазаренко Олег Миколайович

ЛАЗАРЕ́НКО Олег Миколайович (04. 10. 1952, Київ) – лікар-кардіохірург. Д-р мед. н. (2008). Закін. Київ. мед. ін-т (1976). Працював у Київ. НДІ експерим. та клін. хірургії (нині Ін-т хірургії та трансплантології НАМНУ, 1976–84); лікарем (1984–91); зав. відділ. коронар. та ендоваскуляр. хірургії Ін-ту кардіо­логії АМНУ (1991–2003); доц. каф. кардіології та функціон. діагностики Нац. мед. академії післядиплом. освіти (2003–11); від 2012 – ст. н. с. відділу малоінвазив. хірургії Держ. упр. спра­вами (усі – Київ). Вивчає причи­ни розвитку рестенозів у судинах малого діаметра після ін­­тер­вен­цій. втручання та імплантації стен­тів. Запропонував метод фіз. визначення сумісності штуч. ім­­плантата з організмом реципієнта; виміряв фіз. величину сили взаємодії антиген–антитіло.

Пр.: Вплив структури поверхні стен­тів на їх біосумісність із судинною стінкою // ПМед. 2002. Т. 8, № 2 (спів­авт.); Развитие рестеноза после установки стента в зависимости от состояния атеросклеротической бляшки // Зб. наук. пр. співроб. Київ. мед. академії післядиплом. освіти. 2004. Вип. 13, кн. 2 (спів­авт.); Нанотехнологии в разработ­ке и исследовании новых тромбо­ре­зистентных и антипролиферативных покрытий стентов для сосудов малого диаметра. К., 2007 (спів­авт.); Разработ­ка новых тромборезистентных и анти­пролиферативных покрытий стентов для имплантации в сосуды малого диа­­метра (экспериментальное исследование) // Мист-во лікування. 2009. № 3; Адаптация поверхности имплантатов к тканям реципиента // КХ. 2014. № 3 (спів­авт.).

Р. І. Гош

Стаття оновлена: 2016