Лазаретник Борис Шимонович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лазаретник Борис  Шимонович

ЛАЗАРЕ́ТНИК Борис Шимонович (29. 07. 1930, смт Коростишів, нині місто Житомир. обл.) – лікар. Д-р мед. н. (1973), проф. (1987). Держ. пре­мія УРСР у галузі н. і т. (1982). Закін. Київ. мед. ін-т (1954). Працював лікарем. 1960–71 – зав. експерим. лаб., пом. нач. з науки Київ. окруж. військ. шпиталю, 1971–90 – НДІ «Квант»; від 1990 – дир. Міжгалуз. мед.-інж. наук. центру Держпромполітики і МО України (обидва – Київ). Наук. дослідж.: розроблення діагност. та лікув. апаратури з використанням сучас. досягнень науки в галузі обчислюв. техніки і мікроелектроніки для військ.-мед. служби флоту та закладів охорони здоров’я. Під кер-вом Л. розроблено т. зв. віброплатформу для лікування дит. церебрал. паралічу, а також для реабілітації після травм.

Пр.: Спектр фаз биосигналов // Те­­зисы докл. 1-го съезда кардиологов УССР. К., 1978; Проблемы внедрения АСУ и других средств информатики в медицинских учреждениях // Судостро­ител. пром-сть: Научно-тех. сб. Ленин­град, 1988. Вып. 15; Эффективность ви­бротерапии в послеоперационном пе­риоде у детей с церебральным параличом // Хірургія дит. віку. 2003. № 1 (спів­авт.); Вибротерапия как эффектив­ный метод лечения артрогрипоза // Там само. 2011. Т. 8, № 4 (спів­авт.).

Літ.: Виленский Ю. Ваше сердце в опас­ности // Ваше здоровье. 2000, 22 дек.

О. А. Радченко

Статтю оновлено: 2016