Лазор Олег Ярославович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лазор Олег Ярославович

ЛА́ЗОР Олег Ярославович (23. 07. 1961, с. Сможе Сколів. р-ну Львів. обл.) – фахівець у галузях державного управління та місцевого самоврядування. Чоловік О. Ла­зор. Д-р н. з держ. упр. (2005), проф. (2006). Закін. Львів. лісотех. ін-т (1983, спеціальність «ліс. госп-во»), Львів. філію Укр. академії держ. упр. при Президентові України (1999) та Львів. ун-т (2000, спеціальність «правознавство»). Працював 1983–94 у Слав. держлісгоспі та Львів. ліспаркгоспі Держ. лісогосп. об’єдн. «Львівліс»; 1994–2000 – на керів. посадах у Держ. упр. екології та природ. ресурсів у Львів. обл.; 2000–12 – у Львів. регіон. ін-ті держ. упр. Нац. академії держ. упр. при Президентові України: від 2008 – зав. каф. кадр. політики та держ. служби; за сумісн. 2007–14 – проф. каф. держ. упр. та місц. самоврядування Хмельн. ун-ту упр. та права; від 2012 – проф. каф. менеджменту Сх.-європ. слов’ян. ун-ту (Ужгород). Вивчає становлення і розвиток публіч. служби та держ. упр., зокрема в сфері формування й реалізації екол. політики.

Пр.: Екологічна експертиза: теорія, методологія, практика. Л., 2002; Державне управління у сфері реалізації еко­логічної політики в Україні: організаційно-правові засади. Л., 2003; Місцеве управління: поняття, терміни, визначення: Слов.-довід. 3-є вид. К., 2006 (співавт.); Публічна служба в Україні: компетенції та повноваження. Хм., 2009 (спів­авт.); Державна служба в Україні: запитання та відповіді: Навч. посіб. Хм., 2011 (спів­авт.); Основи державного управління та місцевого самоврядуван­ня: Навч.-метод. посіб. 5-е вид. Хм., 2012 (спів­авт.).

С. М. Шандрук

Стаття оновлена: 2016