Лазуренко Вікторія Валентинівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лазуренко Вікторія Валентинівна

ЛАЗУРЕ́НКО Вікторія Валентинівна (12. 06. 1961, Харків) – акушер-гінеколог. Д-р мед. н. (2002), проф. (2004). Закін. Харків. мед. ін-т (1984), де відтоді й працює (нині ун-т): від 2003 – проф. каф. аку­шерства та гінекології № 1. Вивчає питання профілактики ус­кладнень вагітності, отриманої шляхом застосування допоміж. репродукт. технологій. Займається впровадженням новіт. тех­нологій у практику обстеження й лікування вагітних, породіль та хворих на гінекол. захворювання.

Пр.: Профілактика та лікування ус­кладнень вагітності після застосування екстракорпорального запліднення // Таврич. мед.-биол. вест. 2012. Т. 15, № 2, ч. 1(58); Патогенетическая сущность хронического воспаления при маточных кровотечениях в менопаузе // Зб. наук. пр. Асоц. акушерів-гінекологів України. К., 2012; Акушерство і гінекологія: Підруч. в 2-х т. К., 2012; Комп­лексный подход к реабилитации женщин, перенесших воспалительные за­болевания гениталий // Зб. наук. пр. Асоц. акушерів-гінекологів України. К., 2013 (усі – спів­авт.).

Ж. М. Перцева

Стаття оновлена: 2016