Лалич Средоє - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лалич Средоє

ЛА́ЛИЧ Средоє (Лалић Средоје; 21. 11. 1929, с. Вранєво, нині у складі м. Новий Бечей, Воєводина, Сербія – 26. 10. 2016, м. Нови Сад, Сербія) – сербський історик, архівіст, громадський діяч. Закін. істор. ф-т ВПШ (1953) і філос. ф-т Ун-ту в Новому Саді за фахом югослав. літ-ра і мовознавство (1963). У Заґреб. ун-ті захистив магістер. дис. «Послератни развој архивске службе у Војводини 1944–1975» (1976). Працював експертом і радником у секретаріаті культури Воєводини у Новому Саді (1957–67); заст. дир. (1967–69), дир. (1969–71), кер. реєстрац. відділу (1971–77) Архіву Воєводини у м. Сремські Карловці; водночас – головою (1967–70), заст. голови (1970–73) Архів. ради Сербії; кер. Центру документації театр. фестивалю «Стеријино позорје» у Новому Саді (1978–90). Був чл. правління цієї театр. установи (1981–83), співроб. і чл. правління відділу рукописів Матиці сербської. Гол. і відповід. ред. вид. «Архивски фондо­ви и збирке у СФР Југосла­вији» (т. 1–9, 1976–86), ініціатор вид. і гол. ред. щорічника про театр. життя Югославії «Годишњак југо­словенских позоришта» (1978–86). Автор монографій «Двадесет пет година Стеријиног по­­зорја 1956–1981» (Нови Сад, 1981), «Архивска служба у САП Војводини 1944–1975» (Сремски Карловци, 1984) та ін., публікацій із проблем архівістики у серб. період. вид. «Архивски алманах» (1962), «Архивски преглед» (1970), «Зборник Матице српске за књижевност и језик» (1972), «Архивист» (1974–81). Співзасн. і голова Серб.-укр. т-ва у Новому Саді (1994). Ініціатор і організатор міжнар. наук. конф. «Іван Франко і серби» (1996), матеріали якої опубл. у зб. «Зборник радова са Међународног симпозијума одржаног у Новом Саду 25–27. новембра 1996». (Нови Сад, 2006.); «Переселення сербів до Російського царства в середині 18 століття» (2003), матеріали якої опубл. у зб. «Зборник радова са међународног научног скупа у Новом Саду, 7–9. маја 2003» (Нови Сад, 2005). Ред. двомов. книги вибраних пое­зій І. Франка (перекл. серб. мовою Л. Гайдуковича, Нови Сад, 2007). Нагородж. премією ім. Д. Ки­риловича за внесок у розвиток архів. справи у Воєводині (2010).

Р. Мизь, Н. С. Стаценко

Стаття оновлена: 2018