Лампека Ярослав Дмитрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лампека Ярослав Дмитрович


Лампека Ярослав Дмитрович

ЛАМПЕ́КА Ярослав Дмитрович (28. 08. 1954, с. Білозірка Лановец. р-ну Терноп. обл.) – хімік. Брат Р. Лам­пеки. Д-р хім. н. (1999), проф. (2002). Держ. премія України у галузі н. і т. (1991), премія ім. Л. Пи­саржевського НАНУ (1997). Закін. Київ. ун-т (1976). Відтоді пра­цює в Ін-ті фіз. хімії НАНУ (Київ): від 1999 – пров. н. с. Наук. дослідження: синтез комплексів пе­рехід. металів із полідентат. та макроцикліч. лігандами, вивчен­ня їхніх спектрал. та електрохім. властивостей; встановлення бу­дови сполук у розчинах та у твердому стані; встановлення кінетич. особливостей та ме­ха­нізмів перебігу окисно-віднов. реакцій за участі комплексів металів; розвиток підходів до створення супрамо­лекуляр. структур на основі коор­динац. сполук.

Пр.: Физикохимия комплексов металлов с макроциклическими лигандами. К., 1985; Каркасные материалы на основе азамакроциклических ком­плексов переходных металлов и карбоксилатов // ТЭХ. 2004. Т. 40, № 6; Матеріали для зберігання водню на основі супрамолекулярних координаційних сполук // Фундам. пробл. водн. енергетики. К., 2010; Solid state struc­tural variations in copper(II) complexes of open-chain and macrocyclic malona­mide-derived ligands // Cryst. Growth Des. 2012. Vol. 12, № 9; Catenation control in the two-dimensional coordina­tion polymers based on tritopic carbo­xylate linkers and azamacrocyclic nickel(II) complexes // Dalton Trans. 2012. Vol. 41, № 14 (усі – спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016