Ланге Октавій Костянтинович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Ланге Октавій Костянтинович

ЛА́НГЕ Октавій Костянтинович (02(14). 03. 1883, с. Карабчієвці Кам’янец. пов. Поділ. губ., за ін. даними – Ушиц. пов. Поділ. губ., нині Новоушиц. р-ну Хмельн. обл. – 03. 12. 1975, Москва) – гідрогеолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1940), проф. (1941). Засл. діяч н. Узбец. РСР (1936). Держ. нагороди СРСР. Навч. у Новорос. ун-ті в Одесі (1903–05), закін. Моск. ун-т (1910), де був залиш. для підготовки до професор. звання: 1919–24 – хранитель Геол. музею, 1924–26 – доц., від 1926 – проф. (з перервами), 1943–53 – зав. каф. динам. геології, 1953–64 – зав. каф. гідрогеології. Очолював кафедри гідрогеології у Моск. гірн. академії (1920–23), Моск. гідрометеорол. ін-ті (1930–35), Середньоазіат. політех. ін-ті (1930–40; був також 1940–42 деканом гірн. ф-ту) та кафедри динам. геології (1924–26) і гідрогеології (1926–30) в Середньоазіат. ун-ті (обидва – Ташкент); водночас працював заст. дир. Всесоюз. ін-ту гідрогеології та інж. геології (1940–44) та ст. н. с. Лаб. гідрогеол. проблем АН СРСР (1947–57; обидві – Москва). Засн. моск. і середньоазіат. шкіл гідро­­геоло­гів. Дослідж. присвячені гідрогеології Серед. Азії, класифікації підзем. вод, їхній зональності, динаміці та режиму. Розробив методику гідрогеол. районуван­ня; запропонував класифікацію лесоподіб. порід за їхнім генезисом – еолові, пролювіальні, делювіальні й алювіальні.

Пр.: Краткий курс общей гидрогеоло­гии. Москва; Ленинград, 1931; Подзем­ные воды на службе социалистического хозяйства. Москва, 1950; Введение в геологию. Москва, 1951; Основы гидрогеологии. Москва, 1958; Под­земные воды СССР. Москва, 1959. Ч. 1; 1963. Ч. 2; Гидрогеология. Москва, 1969.

Літ.: Гордеев Д. И. Ланге Октавий Константинович (к 80-летию со дня рожд.) // Вест. Моск. ун-та. Сер. Гео­логия. 1963. № 1; Султанходжаев А. Н., Зиган Ф. Г. Октавий Константинович Ланге. Ташкент, 1973; 90 лет со дня ро­ждения О. К. Ланге // Вест. Моск. ун-та. Сер. Геология. 1973. № 1; Ланге О. К. (некролог) // Бюл. Моск. об-ва испыта­телей природы. 1976. Т. 51, вып. 2; Костриця М. Ю. Видатний геолог О. К. Ланге – уродженець Хмельнич­чини // Поділля і Волинь у контексті історії укр. нац. відродження: Наук. зб. Хм., 1995.

М. Ю. Костриця

Стаття оновлена: 2016