Ланґе Тор-Неве - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Ланґе Тор-Неве

ЛА́НҐЕ Тор-Неве (Lange Tor Næve; 09. 04. 1851, Копенгаґен – 22. 02. 1915, с. Нападівка, нині Липовец. р-ну Вінн. обл., перепохов. у Копенгаґені) – данський письменник, перекладач, літературознавець. Закін. Копенгаґен. ун-т (1874). Дебютував 1872 у колект. зб. «Vers og prosa fra yngre forfattere» («Поезія і проза від молодих письменників»), опублікувавши під псевд. Еббе Мунк перекл. елегій Мелеагра та віршів Г. Гайне. 1874 у колект. зб. «Euterpe» («Евтерпа») опубл. переклади поезій з лат., давньогрец., -італ., -франц., іспан., нім., голланд., шотланд., ісланд. та рос. мов. У квітні 1875 у складі групи викладачів класич. мов запрош. до Росії. Від 1876 – проф. Лазарев. ін-ту сх. мов, водночас від 1886 – консул Данії у Москві. 1878 у Копенгаґені опубл. зб. «Nogle fol­kevіser, oversætte og efterlіgnede» («Кілька народних пісень, переклади і переспіви»), у якій на­друкував 6 укр. нар. пісень («Ой не світи, місяченьку», «Ой вийду я на долину» та ін.). Активно подорожував по Рос. імперії, публікував дорожні нариси у дан. періодиці, які 1882 вийшли окремою кн. «Fra Rusland. Skіl­drіnger og stemnіnger» («З Росії. Описи і враження»). Проз. тексти доповнені кількома оригін. віршами та перекл. автора, зокрема укр. пісні «Ой зійди, зійди ти, зіронько та вечірняя». В одному із нарисів описується тодіш. Київ. 1888 Л. переклав дан. мовою «Слово о полку Ігоревім» («Kvadet om Іgors fylke»), щоправда, дещо скоротивши оригінал. 1894 він подав у Копенгаґен. ун-т дис. про творчість О. Толстого на здобуття ступ. д-ра, однак за резолюцією короля був звільнений від усного захисту. Того ж року її видали як монографію «Grev Alexіej Tolstoj» («Граф Олексій Толстой»). 1896 вийшла зб. «Sarnіza» («Зірниця»), до якої увійшли перекладені з укр. оповідання Марка Вовчка «Грицько» та «Максим Гримач» і повість Є. Гребінки «Анастасія», 1902 – поет. зб. «Fjerne melodіer» («Далекі мелодії»), де переважають слов’ян. нар. пісні, серед яких пріоритет віддано укр. нар. пісням, їх нараховується 25. Загалом Л. опублікував дан. мо­вою 46 укр. нар. пісень, з них 26 у Данії були покладені на музику. Багато переклав антич. поет. та драм. класики. Від 1906, після відставки з посади консула, залишив викладання в ін-ті і переїхав в успадков. дружиною Н. Протопоповою маєток у Нападівці, де мешкав до кінця жит­тя. Твори Л. перекладали О. Се­нюк, В. Мельник.

Пр.: Euterpe. Oversǽttelser af digter­vǽrker fra oldtiden og middelalderen efter grundtexterne ved Clarentius Gertz, Thor Lange, Sigurd Miiller. 1874; Fra fremmede lande. Digte, oversatte og efterlignede. 1876; Longfellow. Den Gyld­ne legende. 1880; Wesna. Skildringer og stemninger fra den russiske litteratur. 1886; En maaned i Orienten. 1887; Skiz­zer og phantasier. 1890; Gjennem farvet glas. Smaating paar vers. 1894; Sarniza. Stemninger fra slaviske og andre lande. 1896; Nocturner. Folkeviser og andre vers. 1897; Strengespil. 1906; I danske farver. 1907; Langt borte. 1917; Mange­steds fra. 1918; Udvalgte digte. 1923 (усі – Копенгаґен); укр. перекл. – Під небом Еллади. В., 2000; Біля берегів Криму // Згар. 2002. № 2; Степові сни // Там само.

Літ.: Тиандер К. Датско-русские иссле­дования. Вып. 2. С.-Петербург, 1913; Мсерианц Л. Памяти Тора Ланге // Рус. филол. вест. 1915. № 3; Нудьга Г. Українська пісня в Данії // РЛ. 1962. № 4; Його ж. Українська пісня в світі. К., 1989; Мельник В. Мандрівник по мовах і країнах // Ланґе Т. Під не- бом Еллади. В., 2000; Його ж. Тор Ланге. Життя і творчість. В., 2001.

В. І. Мельник

Стаття оновлена: 2016