Лановенко Іван Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лановенко Іван Іванович


Лановенко Іван Іванович

ЛАНОВЕ́НКО Іван Іванович (10. 12. 1940, с. Пам’ять Свободи Омської обл., РФ) – патофізіолог. Д-р мед. н. (1984), проф. (1998). Закін. Крим. мед. ін-т (Сімферополь, 1966). Працював лікарем. Від 1968 – в Ін-ті фізіології АНУ: від 1986 – пров. н. с.; від 1992 – зав. лаб. патол. фізіології крові Ін-ту гематології та трансфузіології НАМНУ; за сумісн. 1975–97 викладав на каф. патол. фізіології Нац. мед. ун-ту (усі – Київ), 1997–98 – у Київ. міжнар. ун-ті цивіл. авіації. Вивчає реактивність і резистентність, фізіол. механізми адаптації людини та тварин до екстремал. умов, патол. фізіологію термінал. станів, питання гіпоксії. Запропонував методи корекції гіпоксії за допомогою низькомолекуляр. пептидів, антиокси­дантів, гіпоксич. тренування.

Пр.: Механизмы развития и компенсации гемической гипоксии. К., 1987 (спів­авт.); Фетальный гемоглобин крови при железодефицитных ане­миях // Довкілля та здоров’я. 2004. № 4 (спів­авт.); Механизм повреждения дыха­тельной функции крови при гемической гипоксии, вызванной железодефицитом // Тр. Крым. мед. ун-та. Сф., 2006. Т. 142, ч. 3; Розвиток патофізіології в Україні. К., 2009 (спів­авт.); Реактивность сердечно-сосудистой сис­темы у больных гемофилией в ста­бильный период // Докл. НАНУ. 2013. № 11 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016