Лапідарні написи - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лапідарні написи

ЛАПІДА́РНІ НА́ПИСИ Термін «лапідарний» походить від лат. lapidarius – каменотес, різник по каменю. Л. н. антич. держав Пн. Причорномор’я археологи й історики називають вирізьблені на мармурі та вапнякові (здебільшого давньогрец., рідше – лат. мовами) різноманітні декрети, закони, присяги, міждерж. угоди, присвяти богам, почесні й буд. написи, каталоги переможців спорт. змагань, а також епітафії, знайдені у містах, поселеннях і некрополях Боспора Кіммерійського, Ольвії, Херсонеса Таврійського, Тіри й ін. антич. полісів. Особливо цінними для вивчення політ. і екон. історії та держ. устрою антич. держав Пн. Причорномор’я є декрети Протогена, Каноба, Каллініка й Антестерія з Ольвії, херсонес. присяга та декрети на честь полководця Діофанта і місц. історика Сіріска, офіц. листування боспор. царів з Xерсо­несом Таврійським і представниками рим. влади. Тексти цих написів опубл. у низці вид., зокрема «Корпус боспорских надписей» (Москва; Ленинград, 1965), «Надписи Ольвии» (Ленинград, 1968).

Літ.: Соломоник Э. И. Древние надписи Крыма. К., 1988; Скржинська М. В. Листування в античних державах Північного Причорномор’я // УІЖ. 2013. № 2.

М. В. Скржинська

Стаття оновлена: 2016