Лапкін Йосип Юдович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лапкін Йосип Юдович

ЛА́ПКІН Йосип Юдович (25. 10. 1908, Риґа – 28. 12. 1995, Київ) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1968). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Закін. Хар­ків. ун-т (1933), де після навч. у аспірантурі працював асист., доц. (читав лекції з істор. і регіон. геології), водночас 1933–49 – у НДІ геології Ун-ту. Від 1957 – зав. Лаб. геології сх. областей України (Харків), на базі якої 1959 створ. Укр. філію ВНДІ газу, а 1965 – Укр. НДІ природ. газів, від того ж року очолював у ньому лаб. газових родовищ. Досліджував перм. відклади, геол. структуру та стратиграфію газонос. порід Дніпров.-Донец. западини і Донбасу. Скорелював перм. відклади Донбасу із зх.-європ. аналогами, обґрунтував існування Переддонец. крайового прогину та належність УЩ до середин. масивів. Брав участь у відкритті Шебелин. газоконденсат. родовища. Вивчав наук. спадщину свого вчителя Д. Соболєва.

Пр.: К геологии газоносных образо­ваний нижней перми Днепровско-Донецкого грабена // Газовая пром-сть. 1956. № 3 (спів­авт.); Триасовые отложения западных окраин Донбасса и Преддонецкого прогиба // Тр. Всесоюз. н.-и. геол.-развед. ин-та. 1960. Вып. 29 (спів­авт.); Нижняя пермь юга Русской платформы // Мат. по геологии и газоносности нижнеперм. отложений юга Рус. платформы. Х., 1961; О тектонической природе Преддонецкого прогиба // Сов. геология. 1961. № 7; Страти­графия верхнего палеозоя и нижнего мезозоя Днепровско-Донецкой впа­дины. Москва, 1975 (спів­авт.); История изучения отложений пермской си­стемы юга Восточно-Европейской платформы // Бюл. Моск. об-ва испы­тателей природы. Сер. геол. 1994. Т. 69, вып. 5.

Літ.: Иосиф Юдович Лапкин: Некро­лог // ГЖ. 1996. № 3–4; Соловьев В. О., Москаленко И. А., Щербина В. Г. Харь­ковская геологическая школа, ее роль в изучении и освоении нефтегазовых месторождений. Х., 2014.

Д. Є. Макаренко, В. А. Пересадько

Стаття оновлена: 2016