Лаппо Іван Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лаппо Іван Іванович


Лаппо Іван Іванович

ЛА́ППО Іван Іванович (Лаппо Иван Ива­нович; 29. 08(10. 09). 1869, Цар­ське Село, нині м. Пушкін С.-Пе­тербур. міськради – 23. 12. 1944, м. Дрезден, Німеччина) – російський історик. Д-р історії (1911). У 1892 закін. С.-Петербур. ун-т (учень С. Платонова), де був за­лишений для підготовки до про­фесор. звання, а 1903–05 працював приват-доц.; від 1905 – екстраординар., від 1911 – ординар. проф. каф. рос. історії Юр’єв. ун-ту (нині м. Тарту, Естонія). Після окупації Юр’єва нім. військами 1918 разом із Ун-том евакуйов. до м. Воронеж (Росія). 1920 емігрував до Греції. 1923–32 – проф. Рос. нар. ун-ту (Прага); 1933–40 – приват-доц. Ун-ту Вітаутаса Великого (м. Кау­нас, Литва); 1940–41 – приват-доц. Вільнюс. ун-ту. Досліджував історію та право Великого князівства Литовського, зокрема вважав, що воно не втратило самостійності після Люблін. унії 1569 (за це його критикував М. Грушевський). Підготував до друку 3 томи Литов. метрики та 3-й Литов. статут. 1921 написав меморандум про істор. право литовців на самост. державу, який МЗС Литви використовувало під час переговорів із ін. країнами. Низку праць присвятив укр. тематиці, зокрема «Происхождение украинской идеологии новейшего времени» (Уж., 1926), «Идея единства рус­ского народа в Юго-Западной Руси в эпоху присоединения Ма­лороссии к Московскому государству» (Прага, 1929).

Пр.: Тверской уезд в ХVI в. Его население и виды земельного владения. Москва, 1893; Великое княжество Литовское за время от заключения Люблинской унии до смерти Стефана Батория (1569–1586): Опыт исследования политического и общественного строя. Т. 1. С.-Петербург, 1901; Великое княжество Литовское во второй половине ХVI столетия. Литовско-рус­ский повет и его сеймик. Юрьев, 1911; Западная Россия и ее соединение с Польшей в их историческом прошлом: Истор. очерки. Прага, 1924.

Літ.: A. Ragauskas. Istorikas I. Lappo ir Lietuva // Lietuvos istorijos metraštis. 1993. Vilnius, 1994; Дубьева Л. «Отдаюсь науке совсем…»: И. И. Лаппо – профессор русской истории Тартуского (Юрьевского) университета в 1905–1918 гг. // Балт. арх. Т. 9. Вильнюс, 2005; Василенко В. О. Політична історія Ве­­ликого князівства Литовського (до 1569 р.) в східно-слов’янських історіографіях XIX – першої третини ХХ ст. Дн., 2006.

Статтю оновлено: 2016