Корхов Сергій Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Корхов Сергій Іванович


Корхов Сергій Іванович

КО́РХОВ Сергій Іванович (21. 07. 1918, Харків – 29. 04. 2009, Одеса) – лікар-хірург. Син І. Корхова. Д-р мед. н. (1962), проф. (1963). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Держ. та бойові нагороди СРСР. Закін. 1-й Київ. мед. ін-т (1941). Від 1945 працював в Одес. мед. ін-ті (з перервою): 1967–81 – ректор, водночас від 1967 – зав. каф. шпитал. хірургії, від 1975 – зав., 1992–2000 – проф. каф. оператив. хірургії і топогр. анатомії; 1951–67 – ректор, водночас 1964–67 – зав. каф. хірургії Вінн. мед. ін-ту. Наук. дослідження: діа­гностика і лікування захворювань черев. порожнини, використання електрофізіол. методів у хірург. клініці, етіопатогенез і терапія опік. хвороби, вплив гіпербарич. оксигенації на зміни органів черев. порожнини при їхній ішемії.

Пр.: Влияние региональной симпатической новокаиновой блокады на секреторную деятельность желудка у язвенных больных // Сб. тр. госпитал. хирург. клиники Одес. мед. ин-та. 1950; Электрические свойства желудка при наличии в нем злокачественного опухолевого роста в условиях клиники и эксперимента // ВД. 1962. № 6; Местное применение антистафилококковой плазмы в комплексном лечении обожженных // Военно-мед. журн. 1971. № 8 (спів­авт.); Лимфо­скен­нография в онкологической практике. К., 1973 (спів­авт.); Особенности структурно-функциональных изменений в печени после коррекции последствий острого нарушения кровотока и резекции органа // Морфология: Респ. межвед. сб. К., 1990. Вып. 12 (спів­авт.).

Літ.: Сергей Иванович Корхов (К 70-летию со дня рожд.) // КХ. 1988. № 7; Сергей Иванович Корхов (К 90-летию со дня рожд.) // Одес. мед. журн. 2008. № 2; Биогр. словарь профессоров ОМУ.

Статтю оновлено: 2014