Лапшин Володимир Ілліч - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лапшин Володимир Ілліч

ЛАПШИ́Н Володимир Ілліч (09. 03. 1948, Харків – 12. 10. 2018, там само) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1992), проф. (1994). Засл. діяч н. і т. України (1998). Держ. премія України у галузі н. і т. (2002). Закін. Харків. ун-т (1972), де відтоді й працював: 1991–96 – зав. каф. заг. та приклад. фізики, водночас 1987–96 – декан фіз.-тех. ф-ту. 1996–2007 – у ННЦ «Харків. фіз.-тех. ін-т»: 1996–2004 – ген. дир. ННЦ, вод­ночас 1996–2006 – дир. Ін-ту фі­зики плазми, 2006–07 – гол. н. с.; 2008–09 – проф. каф. програм. забезпечення Сх.-укр. філії (Хар­ків) Міжнар. Соломонового ун-ту; від 2009 – проф. каф. екон.-матем. методів та інформ. технологій Харків. ін-ту фінансів Укр. ун-ту фінансів та міжнар. торгівлі. Напрями наук. дослідж.: коливання, розповсюдження електромагніт. хвиль, неліній. процесів у лаборатор. і соняч. плазмі, магнітна гідродинаміка, екон.-матем. методи і моделі в економіці. Брав участь у написанні колектив. монографій «Ре­формування бюджетної системи України на інноваційних засадах» (К., 2010) та «Місцеві бюджети в умовах кризових явищ і реформування» (Х., 2011).

Пр.: К теории затухания магнитогидродинамических волн в высокотем­пературной плазме // ЖЭТФ. 1976. Т. 70, № 1; Global Alfven Vortices in Nonuniform Plasmas with Current // Physics Letters. A. 1994. Vol. 194; Застосування методу аналізу ієрархій у програмно-цільо­вому методі бюджетування // Фінанси України. 2011. № 5(186); Применение критериального метода аналитической стохастической процедуры при выбо­ре исполнителей тендерных проектов // Science and Education a New Dimen­sion. Humanities and Social Science. 2013. Issue 12 (усі – спів­авт.).

Є. О. Глотов

Статтю оновлено: 2019