Корчак Галина Іванівна — Енциклопедія Сучасної України

Корчак Галина Іванівна

КОРЧА́К Галина Іванівна (13. 11. 1938, смт Володарськ-Волинський Житомир. обл.) – мікробіолог. Д-р мед. н. (1988). Закін. Львів. мед. ін-т (1961). Працювала лікарем; у Львів. НДІ епідеміології, мікробіології і гігієни (1964–65); відтоді – в Ін-ті гігієни та мед. екології НАМНУ (Київ): від 1992 – зав. лаб. мікробіол. дослідж. Вивчає питання бакте­­ріо­логії та вірусології довкілля, зокрема очищення і знезараження питної та стіч. вод, дію антропоген. чинників на мікробіол. процеси води та ґрунту, проблеми антисептики і дезінфекції.

Пр.: Санитарная бактериология и ви­­русология исследования воды. К., 1981; Эколого-микробиологические изменения в почве при радиационном загрязнении // Довкілля та здоров’я. 1997. № 3; Стафилококки, устойчивые к антибиотикам. Как пресечь их рас­пространение? // СЭС. 2009. № 6; Вивчення антимікробної активності засобу на основі наночасток срібла та міді, отриманого методом ерозійно-вибухового диспергування // Гігієна на­­сел. місць. К., 2009. Вип. 53 (спів­авт.); Практика гігієни. К., 2010 (спів­авт.).

Л. В. Григор’єва

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Л. В. Григор’єва . Корчак Галина Іванівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=5335 (дата звернення: 17.05.2021)