Корчак Януш - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Корчак Януш

КО́РЧАК Януш (Korczak Janusz; справж. – Ґольдшмідт Генрик; Goldszmit Hen­­ryk; ін. псевд.: Старий Лікар, Пан Лікар; 22. 07. 1878, за ін. даними – 1879, Варшава – 05, за ін. даними – 08. 08. 1942) – польський письменник, педагог, лікар. Закін. Варшав. ун-т (1905). Брав участь у рос.-япон. та 1-й світ. (служив молодшим зав. дивізій. лазарету в Україні, працював лікарем у дит. притулках Києва) війнах. Від 1909 брав участь у діяльності євр. т-ва «Допомога сиротам», від 1912 очолював Будинок сиріт, збудований т-вом у Варшаві. Водночас керував дит. притулком «Наш дім», викладав в Ін-ті спец. педагогіки, Вільному польс. ун-ті. Загинув у концтаборі Треблінка разом зі 200 вихованцями. Ви­вчав психологію дитини. В основі пед. концепції К. – дитина як особистість. Заснував часопис, призначений для юних читачів, – «Mały przegląd». Осн. прин­ципи виховання виклав у пед. працях «Momenty wycho­­wawcze» (1919; 1924), «Jak kochać dzie­­cko» (1919; 2-е вид. – «Jak kochać dzieci», 1920), «Prawo dziecka do szacunku» (1929), «Pedagogika ża­­rtobliwa» (1933). Автор повістей на пед. тематику «Dzieci ulicy» (1901), «Dziecko salonu» (1906; 1927), «Mośki, Joski i Srule» (1910), «Józki, Jaśki i Franki» (1911), п’є­­си «Senat szaleńców» (1931). Повісті «Słava» (1913), «Bankructwo małego Dżeka» (1924), казки-але­­горії «Król Maciuś Pierwszy» (1923), «Kajtuś czarodziej» (1935) відоб­­ражають реалії бурж. Польщі та біографії письменника. Посмерт­­но видано «Pamiętnik» К. (1958). Усі зазначені книги опубл. у Вар­­шаві. Окремі твори К. укр. мовою переклали І. Деркач, Б. Чайковський, Ю. Попсуєнко. 1978 засн. Міжнар. т-во ім. К. Пед. концепція вченого є основою діяльності центрів ранньої соціалізації дітей «Відкритий (або Зелений) дім» (перший засн. 1979 у Парижі). 2012 на приміщенні єди­­ного вцілілого будинку, пов’яз. із перебуванням К. у Києві, на вул. Володимирська, № 47, йо­­му відкрито мемор. дошку.

Тв.: укр. перекл. – У дитячому таборі. Л., 1961; Мацюсеві пригоди. К., 1978; Як любити дітей. К., 1978; Правила жит­­тя. К., 1989; На самоті з Богом: молитви тих, котрі не моляться. К., 2003; Ди­­тя людське: Вибр. тв. К., 2007; Пригоди короля Мацюся. К., 2011; рос. перекл. – Избранные педагогические сочинения. Москва, 1979; Избранное. К., 1988; Ко­­роль Матиуш Первый. Король Матиуш на необитаемом острове. Педагогические повести. Москва, 1989.

Літ.: Смирнова В. В. Януш Корчак, старый доктор из Варшавы // Смир­­нова В. В. Современный портрет. Москва, 1964; Чайковський Б. Життя і творчість Януша Корчака // Всесвіт. 1978. № 11; Денисюк С. В. Перебу­­ван­­ня Януша Корчака на Україні // Мат. Укр.-польс. симпозіуму «Пробл. транс­­формації в гуманітар., соц.-екон. та наук.-освіт. сферах». Т., 1997; Гуманіс­­тичні ідеї педагогічної спадщини Яну­­ша Корчака в XXI столітті. К., 2003.

С. І. Болтівець

Стаття оновлена: 2014