Ластовський Валерій Васильович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Ластовський Валерій Васильович


Ластовський Валерій Васильович

ЛАСТО́ВСЬКИЙ Валерій Васильович (09. 07. 1968, Черкаси) – історик, правознавець. Д-р істор. н. (2007), проф. (2012). Закін. істор. ф-т Київ. ун-ту (1995) та юрид. ф-т Черкас. ін-ту упр. (2001). Працював у Черкас. обл. краєзн. музеї (1985–98); Черкас. академії менеджменту (1998–2003); у 2006–07 – декан ф-ту міжнар. права та правознавства Укр. академії зовн. торгівлі (Київ); від 2007 – проф. каф. конституц. та адм. права, від 2009 – зав. каф. теорії та історії держави і права, від 2010 – проф. каф. міжнар. відносин Київ. ун-ту культури і мист-в. Досліджує історію та історіографію Церкви, козацтва, архео­логії, пам’яткознавства, держави та права.

Пр.: Православна церква у суспільно-політичному житті України XVIII ст. (Переяславсько-Бориспільська єпархія). Чк., 2002; Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. К., 2004; Історія православної церкви в Україні наприкінці ХVII – у ХVIII-му ст.: історіографічні аспекти. К., 2006; Між су­спільством і державою. К., 2008; Правові аспекти в роботі В. Липинського «Релігія і церква в історії України» (1925) // Rozdroża: Polsko-ukraiński dyskurs huma­nistyczny. Częstochowa; Humań; Poznań, 2013; Мистецтво і нумізматика: функціональний зв’язок // Пит. історії науки і техніки. 2014. № 4.

Статтю оновлено: 2016