Ласунський Олег Григорович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Ласунський Олег Григорович

ЛАСУ́НСЬКИЙ Олег Григорович (Ласунский Олег Григорьевич; псевд.: А. Гинк, Ол. Григорин та ін.; 05. 05. 1936, с. Виползово Калінін., нині Твер. обл., РФ) – російський письмен­ник, літературознавець, бібліограф, книгознавець, громадський діяч. Чл. СЖ (1958) та СП (1973) РФ. Канд. філол. н. (1967). Закін. Воронез. ун-т (РФ, 1958). Відтоді працював у Воронежі: журналіст у газетах і на телебаченні; інструктор сектору друку облкому КПРС (від 1965); в Ун-ті (1969–97): проф. каф. рос. літ-ри. Голова Опікун. ради Воронез. універсал. наук. б-ки (від 2004). Голова Сусп. ради краєзнавців Воронез. істор.-культур. т-ва (від 1971), гуртка «Воронез. бібліофіл» при Наук. б-ці Воронез. ун-ту (1972–81), співголова Всерос. асоц. бібліофілів (від 1990). Чл. ради (від 1990), заст. голови ради (від 1998) Спілки краєзнав­ців Росії. Почес. чл. низки бібліогр. орг-цій України. У дитинстві жив в Україні. Друкується від 1955. Автор ґрунтов., базованих на багатих фактич. матеріалах, до­­слідж., наук.-популяр. статей, нарисів, есе. Серед них – «Власть книги: Рассказы о книгах и книжниках» (Воронеж, 1966; Москва, 1980; 1988), «Книжный знак: Не­­ко­­торые про­блемы изучения и использования» (1967), «Литера­­тур­ные рас­копки: Рассказы литературоведа» (1972; укр. літ. критикові і фольклористові 19 ст. М. Мізку присвятив нарис «Голос из провинции»), «Волшебное зеркало» (1981), «Литературная прогулка по Воронежу» (1985; 1993; 2006), «Литературно-общественное дви­жение в русской провинции» (1985), «Житель родного города» (1999; 2007; усі – Воронеж); ст. «Эти люди – нам друзья... (Украина и воронежский край: вехи литературных взаимо­связей)» // «Подъем», 1982, № 12; «Письмо из Дрогобича» // «Встре­чи с книгой», Москва, 1984, вып. 2. Досліджував рос.-укр. літ. зв’яз­ки, зокрема перебування і твор­чу роботу укр. письменників О. Довженка, М. Бажана, А. Малишка, Л. Первомайського, С. Го­лованівського, Івана Ле у Воронежі під час 2-ї світ. війни. 1983 зробив опис унікал. б-ки укр. поета В. Тарноградського, яка зберігається у м. Дрогобич Львів. обл. Гол. ред. вісника Воронез. ун-ту «Филологические записки» (1993–96), вид. «Воронежская историко-культурная энци­клопедия. Персоналии» (Воронеж, 2006; 2009), літ. г. «На родине Кольцова и Никитина», «Пла­тонов-град». 1985 передав своє книжк. зібрання (18–20 ст.) Воронез. універсал. наук. б-ці, Наук. б-ці Воронез. ун-ту та ін. б-кам. Ініціював встановлення у Воронежі пам’ятників письменникам А. Платонову (1999) та О. Мандельштаму (2008), відкриття імен­них письменниц. б-к, оголошен­ня у Воронежі років О. Кольцова (2009), А. Жигуліна (2010), О. Мандельштама (2011). Особисті фонди Л. зберігаються у Відділі рукописів Рос. держ. б-ки, Держ. архіві Воронез. обл.

Літ.: Зленко Г. Д. Олег Григорьевич Ласунский: Библиогр. список. О., 1986; Олег Григорьевич Ласунский: Указ. лит-ры. Воронеж, 1987; 2006; Собрание О. Г. Ласунского. Книговедение. Би­блиофильство: Аннотиров. каталог. Во­ронеж, 2006.

Г. Д. Зленко

Стаття оновлена: 2016